Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W dniu 21 maja 2019 r. (WTOREK) odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego planu:


16.30 – spotkania Rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy wg. harmonogramu;
17.00 – spotkanie wszystkich Rodziców uczniów na holu głównym.
17.30– spotkania Rodziców uczniów w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy wg. harmonogramu;
17.45 – spotkania konsultacyjne z nauczycielami.

Od 6.05.2019 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN przypomina wszystkim maturzystom
o punktualnym przybyciu na egzamin maturalny o godz. 8.20  i 13.20

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN w Puławach
M. Gładysz

Odpłatność za obiady za m-c maj będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 25.04 - 06.05.2019 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 66,50 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Informuję, że od dnia 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)
wznowione zostają zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć lekcyjnych.

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN w Puławach
mgr Marta Gładysz

26 kwietnia 2019 r. (piątek) – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Liceum

12.00 - uroczystość wręczenia nagród uczniom oraz świadectw ukończenia szkoły na sali gimnastycznej z udziałem  Wychowawców, Nauczycieli  i  Dyrekcji Szkoły
13.00 - spotkania z Wychowawcami w salach lekcyjnych;

Informujemy, że w związku z trwającym strajkiem w najbliższą środę 24 kwietnia w szkole będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prosimy o monitorowanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku lekcyjnym.