Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

19 czerwca 2019 r. – środa  uroczyste zakończenie roku szkolnego

8.00 - msza w Kościele pod wezwaniem  Św. Brata Alberta;
9.00 - uroczystość wręczenia nagród uczniom klas VIII SP i III PG na sali gimnastycznej  z udziałem  Wychowawców, Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły;
10.30 - spotkania uczniów klas Szkoły Podstawowej i Liceum z Wychowawcami  w salach lekcyjnych.

W tym dniu obowiązuje odpowiedni strój

Dyrektor ZSO 1 im. KEN
mgr Marta Gładysz

18 czerwca 2019 r. – wtorek  w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych
w Puławach o godzinie 17.00 odbędzie się uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Puławy „Nasi najlepsi".
Zapraszamy Młodzież, Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli .

Dyrektor ZSO 1 im. KEN
mgr Marta Gładysz

W związku z wysokim temperaturami z dniem 13 czerwca 2019 r. ulega zmianie organizacja pracy placówki- lekcje zostają skrócone.
Klasy  I i II Szkoły Podstawowej pracują według nie zmienionego harmonogramu zajęć. Rodzic decyduje o wcześniejszym odbiorze dziecka z placówki.
Jednocześnie informuję, że na stołówce szkolnej na bieżąco znajdują się napoje chłodzące.

    Dyrektor ZSO 1 im. KEN
mgr Marta Gładysz

Dyrekcja szkoły oraz Zespół Wokalny KENSINGERS i Grupa Taneczna KENDANCERS mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spektakli muzycznych HITY HITÓW. Młodzi artyści zabiorą publiczność w prawie 2-godzinną podróż przez ocean największych światowych przebojów ostatnich 60 lat. W programie znajdziemy utwory m.in. takich artystów jak Elvis Presley, Aretha Franklin, Leonard Cohen, Whitney Houston, Michael Jackson, Beyonce, Celine Dion, Cher, Christina Aguilera, Joe Cocker, The Police, Lady Gaga, Louis Armstrong, Madonna, Ed Sheeran, czy Andrea Bocelli.

Odpłatność za obiady za m-c czerwiec będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 29.05 - 31.05.2019 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 42,00 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

W dniu 21 maja 2019 r. (WTOREK) odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego planu:


16.30 – spotkania Rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy wg. harmonogramu;
17.00 – spotkanie wszystkich Rodziców uczniów na holu głównym.
17.30– spotkania Rodziców uczniów w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy wg. harmonogramu;
17.45 – spotkania konsultacyjne z nauczycielami.

Od 6.05.2019 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem.