Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH INFORMUJE, ŻE W DN. 20.10.2020 R. (WTOREK) ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA ON – LINE Z RODZICAMI UCZNIÓW LICEUM.
GODZINA SPOTKANIA ZOSTANIE USTALONA PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY I PODANA PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.

W związku z objęciem powiatu puławskiego strefą czerwoną -  z dniem 19 października 2020 r. (poniedziałek) obiady dla młodzieży liceum zostają odwołane.
Odpisy za niewykorzystane posiłki zostaną uwzględnione w odpłatności po powrocie uczniów do szkoły.

Starszy intendent – Maria Kleszczyńska

Dyrektor Szkoły – Marta Gładysz

Informujemy, że nowy plan lekcji obowiązujący od 19.10.2020 r. jest dostępny w serwisie internetowym szkoły.Zmiany dotyczą tylko numerów sal, w których odbywają się zajęcia uczniów szkoły podstawowej

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem.

W ZWIĄZKU Z OBJECIEM POWIATU PUŁAWSKIEGO STREFĄ CZERWONĄ, ULEGA ZMIANIE ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI.
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA NASZEJ SZKOŁY OD DN. 19.10.2020 R. (PONIEDZIAŁEK) ZAMIESZCZONE ZOSTANĄ DO DNIA 17.10.2020 R. NA STRONIE INTERNETOWEJ.
PROSZĘ O BIEŻĄCE MONITOROWANIE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY.

Dyrekcja ZSO 1 im. KEN

Informujemy, że nowy plan lekcji obowiązujący od 12.10.2020 r. jest dostępny w serwisie internetowym szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN informuje,
że w dniach 23.09 – 24.09.2020 r. w godzinach 10.00 -15.00, pokój 60.
będą wypłacane jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2019/20 uczniom ZSO1 im. KEN.

1.    Odpłatność za obiady będzie odbywać się wyłącznie przelewem w ciągu przedostatnich 5 dni miesiąca poprzedzającego żywienie na konto nr   43 1560 1195 2311 0974 4886 0001.
Za m-c październik wpłaty należy dokonać do dnia 29.09.20 r. W tytule przelewu należy podać : Imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. Jan Kowalski 1a SP, II Lap, II Lag). Po wykupieniu obiadów karty obiadowe będą dostarczone uczniom przez wychowawców klas.
2.    Koszt obiadów wynosi: dla uczniów 88,00 zł (4,00 zł/1 obiad), dla pracowników 191,40 zł (8,70 zł/ 1 obiad). Proszę o dokładne sprawdzanie wpłacanej kwoty. Zdarzają się wpłaty nieprawidłowe.