Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Odpłatność za obiady za m-c gruzień będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 28.11 – 30.11.17 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 56,00 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

Istnieje możliwość dokonania przelewem opłat za obiady szkolne

Nr konta: 16 1560 1195 2311 0974 4886 00021.Przelew na konto należy wykonać do końca miesiąca poprzedzającego żywienie z wyjątkiem m- stycznia. Za styczeń opłata musi być dokonana z datą 02 stycznia.

2. W szczegółach operacji przelewu proszę podać:
- miesiąc za który dokonuje się opłaty
- nazwisko i imię ucznia
- klasę, do której uczeń uczęszcza

3.Najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca zgłosić się do intendentki z potwierdzeniem przelewu po odbiór karty obiadowej.

4.W przypadku zgłoszonych odpisów obiadów przed dokonaniem przelewu konieczny jest kontakt z intendentką 81 886-40-37