Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

Odpłatność za obiady za m-c marzec będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 26-28.02.2018 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 70,00 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

Istnieje możliwość dokonania przelewem opłat za obiady szkolne

UWAGA. Zmiana numeru konta.

Nr konta: 43 1560 1195 2311 0974 4886 0001

  1. Płatności przelewem proszę dokonywać w ciągu 3 ostatnich dni miesiąca poprzedzającego żywienie. Wyjątek stanowi miesiąc styczeń – za miesiąc styczeń opłata przelewem musi być dokonana z datą styczniową.
  2. W szczegółach operacji przelewu proszę podać:
    - miesiąc za który dokonuje się opłaty
    - nazwisko i imię ucznia
    - klasę, do której uczeń uczęszcza
  3. Najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca zgłosić się do intendentki z potwierdzeniem przelewu po odbiór karty obiadowej.
  4. W przypadku zgłoszonych odpisów obiadów przed dokonaniem przelewu konieczny jest kontakt z intendentką 81 886-40-37