Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:

 

16.30 – spotkanie Rodziców uczniów liceum w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy; 
16.30 – spotkanie Rodziców uczniów klas drugich PG 4 w klubie szkolnym (o godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych);
17.00 – spotkanie Rodziców uczniów klas I i klas VII szkoły podstawowej w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy;
17.00 - spotkanie Rodziców uczniów oddziałów gimnazjalnych w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy; 
17.00 - spotkania konsultacyjne z nauczycielami dla Rodziców uczniów oddziałów LO; 
17.30 - spotkania konsultacyjne z nauczycielami dla Rodziców uczniów oddziałów PG i SP 9;