Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
informuje że, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2017/2018
dla absolwentów i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 9
będą wypłacane w pok. 60 tylko i wyłącznie w dniach 24 - 28 września 2018 r. w godzinach 8.00 – 15.00
Do odbioru stypendium niezbędny jest dok. potwierdzający tożsamość wyróżnionego ucznia.
Osoby które nie będą mogły odebrać osobiście stypendium mogą upoważnić osobę trzecią do jego odbioru. W takim przypadku konieczne jest pisemne upoważnienie dla takiej osoby zawierające jego dane tzn.: imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego.
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 886-40-37

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN
w Puławach
M. Gładysz