Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Odpłatność za obiady za m-c grudzień będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 28.11 - 30.11.2018 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 52,50 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

Istnieje możliwość dokonania przelewem opłat za obiady szkolne

 

Nr konta: 43 1560 1195 2311 0974 4886 0001

 

 

 1. Płatności przelewem proszę dokonywać w ciągu 3 ostatnich dni miesiąca poprzedzającego żywienie. Wyjątek stanowi miesiąc styczeń – za miesiąc styczeń opłata przelewem musi być dokonana z datą styczniową.
  PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI PRZELEWEM PO TERMINIE
  (wiąże się to z przymusowym naliczaniem odsetek ustawowych)
 2. W szczegółach operacji przelewu proszę podać:
  - miesiąc za który dokonuje się opłaty
  - nazwisko i imię ucznia
  - klasę, do której uczeń uczęszcza
 3. Najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca zgłosić się do intendentki z potwierdzeniem przelewu po odbiór karty obiadowej.
 4. W przypadku zgłoszonych odpisów obiadów przed dokonaniem przelewu konieczny jest kontakt z intendentką 81 886-40-37