Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W dniu 26 marca 2019 r. (WTOREK) odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:

17.00 – spotkania Rodziców uczniów SP 9 i GIMNAZJUM w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy;
17.00– spotkania Rodziców uczniów LO w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy;
17.30 – spotkania konsultacyjne z nauczycielami;