Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Informujemy, że nasza placówka przystępuje do ogólnopolskiego strajku nauczycieli od dn. 8 kwietnia 2019 r. o ile nie zostanie podpisane porozumienie między stroną związkową a rządem.
W związku z powyższym w placówce nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.
Prosimy o monitorowanie bieżącej sytuacji.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane Państwu na bieżąco, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.