Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Szanowni Państwo,
Informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem i procedurami w dniach:
10.04.2019 r. - środa – część humanistyczna;
11.04.2019 r. - czwartek – część matematyczno – przyrodnicza;
12.04.2019 r. - piątek – język obcy

Uczniowie klas III gimnazjum na egzamin przychodzą do szkoły na godz. 8.00

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN
W Puławach
mgr Marta Gładysz