Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

Dnia 9 września 2015 roku - środa odbywać się będą zebrania z rodzicami według poniższego harmonogramu:

16:30 - spotkanie rodziców uczniów Gimnazjum w salach lekcyjnych z Wychowawcami;
17:30 - spotkanie rodziców uczniów Liceum w salach lekcyjnych z Wychowawcami.

UCZNIOWIE I ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY!

W dniach 3-4.09.2015r w szkole odbędzie się KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW


Na głównym korytarzu na parterze, sprzedawane będą podręczniki do gimnazjum, a na pierwszym piętrze podręczniki do liceum.

Odpłatność za obiady za m-c wrzesień będzie zbierana w okienku kasowym w dniach 01.09.15 r. – 03.09.15 r.
Koszt obiadów dla uczniów wynosi  67,20 zł ( proszę przynieść wyliczone pieniądze)

1  września 2015r. –  wtorek  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
8:00 - msza w Kościele pod wezwaniem  Św. Brata Alberta
9:00 - spotkanie uczniów klas I Gimnazjum na sali gimnastycznej z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły
9:00 - spotkanie uczniów klas II i III Gimnazjum  z Wychowawcami  w salach lekcyjnych
9:30 - spotkanie uczniów klas I Liceum na sali gimnastycznej z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły
9:30 - spotkania uczniów klas II i III Liceum z Wychowawcami  w salach lekcyjnych

W tym dniu obowiązuje odpowiedni strój oraz zmiana obuwia.

26 czerwiec 2015 r. – piątek  uroczyste zakończenie roku szkolnego

8:00 - msza w Kościele pod wezwaniem  Św. Brata Alberta
9:30 - spotkanie uczniów klas I i II  Gimnazjum i Liceum  z Wychowawcami w salach   lekcyjnych

25 czerwca 2015r. – czwartek  uroczyste zakończenie nauki w klasach III Gimnazjum

12:00 - uroczystość wręczenia nagród uczniom na sali gimnastycznej z udziałem  Wychowawców, Nauczycieli  i  Dyrekcji Szkoły
13:30 - spotkania z Wychowawcami w salach lekcyjnych; wręczenie świadectw