Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie legitymacji szkolnych  wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada - seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.

Drodzy uczniowie! Życzymy Wam, abyście żyli tak, żeby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerpcie energię ze słońca, codzienności  i życzliwości innych. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Żyjcie najpiękniej, jak tylko się da.

 

Odpłatność za obiady za m-c czerwiec będzie przyjmowana wyłącznie w okienku kasowym w dniach:
27.05.15. – 29.05.15 w godz. 8:00-14:30
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 54,40 zł.

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2015r. w całej Polsce odbywać się będzie Europejski Tydzień  Sportu dla Wszystkich. Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
W ramach tej imprezy zorganizowane zostaną w naszej szkole Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego.

Dnia  26.05.2015 roku – wtorek odbywać się będą zebrania
z rodzicami według poniższego harmonogramu:


16:30 - spotkania Rodziców Gimnazjum w salach lekcyjnych  z wychowawcami;
17:00 - spotkania konsultacyjne z nauczycielami Gimnazjum;
17:00 - spotkania Rodziców Liceum w salach lekcyjnych  z wychowawcami;
17:30 - spotkania konsultacyjne z nauczycielami Liceum.

15 maja przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach włącza się w lokalną kampanię społeczną pn. „Puławy dla rodziny”, której organizatorem jest gmina Miasto Puławy.
Ta inicjatywa stwarza możliwość wspólnego oraz efektywnego spędzania czasu wolnego.

24 kwietnia 2015 r.- piątek, odbędzie się uroczyste zakończenie nauki uczniów klas III Liceum wg. następującego harmonogramu:

12:00 - uroczystość wręczenia nagród uczniom oraz świadectw ukończenia szkoły na sali gimnastycznej,

13:00 - spotkania z Wychowawcami w salach lekcyjnych.