Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
informuje że, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2017/2018
dla absolwentów i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 9
będą wypłacane w pok. 60 tylko i wyłącznie w dniach 24 - 28 września 2018 r. w godzinach 8.00 – 15.00

W dniu 11 września 2018 r. (WTOREK) o godz. 16.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Dyrektor ZSO 1 im. KEN w Puławach
mgr Marta Gładysz

UCZNIOWIE I ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY!

W dniach 6,7,10.09.2018r (czwartek, piątek, poniedziałek) w szkole odbędzie się
KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
Na głównym korytarzu NA PIERWSZYM PIĘTRZE uczniowie i absolwenci będą mogli odsprzedać swoje książki do wszystkich klas liceum
Sprzedaż odbywać się będzie w godzinach 10:00 - 13:30

Samorząd Uczniowski

Odpłatność za obiady za m-c wrzesień będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 31.08 -04.09.2018 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 63,00 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH
03 WRZEŚNIA 2018 R.

  • Msza Święta w kościele pw. Św. Brata Alberta dla wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - godz. 8.00
  • KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ – godz. 9.15 – sala gimnastyczna
  • KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ, VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, III GIMNAZJUM, II i III  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – godz. 9.30 – sale lekcyjne
  • KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – godz. 9.40– sala gimnastyczna
  • KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ – godz. 10.00 – sala gimnastyczna (po uroczystym rozpoczęciu roku, o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie Wychowawcy klasy I A i klasy I B z Rodzicami i dziećmi z klas I SP w salach lekcyjnych).

Dyrektor ZSO 1 im. KEN w Puławach
mgr Marta Gładysz

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
IM. KEN W PUŁAWACH INFORMUJE,
ŻE W DN. 27.08.2018 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17.30
W SZKOLNYM KLUBIE ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE
Z RODZIACAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Marta Gładysz
Dyrektor ZSO 1 im. KEN