Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

W dniu 25 października 2017 r. (środa) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
szkoły podstawowej wg poniższego harmonogramu:
17:00 – spotkanie Rodziców uczniów klas I szkoły podstawowej w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy;

Dyrektor ZSO 1 im. KEN w Puławach
mgr Marta Gładysz

Dnia 12.10.2017 r. (czwartek) w naszej szkole będzie obchodzony Dzień Edukacji Narodowej.
W tym dniu będzie miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów kl. I i VII Szkoły Podstawowej oraz kl. I LO zgodnie z poniższym harmonogramem:

12.00 – ślubowanie klas I Liceum Ogólnokształcącego i VII Szkoły Podstawowej
13.30 - ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej

Odpłatność za obiady za październik będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 27.09 – 29.09.17 r.
w godz. 8:00 - 15:00
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 77,00 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.

W dniu 18 września 2017 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:

16.30 – spotkanie Rodziców uczniów gimnazjum i klas VII szkoły podstawowej w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy; 
17.00 – spotkanie Rodziców uczniów klas I szkoły podstawowej w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy; 
17.30 – spotkanie Rodziców uczniów liceum w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy.

Dyrektor ZSO 1 im. KEN w Puławach
mgr Marta Gładysz

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują w dniach 14-16 września 2017 roku II Puławskie Forum Profilaktyczne. W ramach tego wydarzenia zaplanowane są dwa spotkania dla rodziców oraz festyn sportowo-rekreacyjny z animacjami dla dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
informuje że, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 4 będą wypłacane w pok. 60 tylko i wyłącznie w dniach 11 - 19 września 2017 r. w godzinach 8.00 – 15.00