Komunikaty
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

23 czerwca 2017 r. – piątek uroczyste zakończenie roku szkolnego

8.00 - msza w Kościele pod wezwaniem Św. Brata Alberta;
9.30 - spotkanie uczniów klas I i II Gimnazjum z Wychowawcami w salach lekcyjnych;
10.00 - spotkania uczniów klas I i II Liceum z Wychowawcami w salach lekcyjnych.

W tym dniu obowiązuje odpowiedni strój

Dyrektor ZSO 1 im. KEN
mgr Marta Gładysz

22 czerwca 2017r. – czwartek  uroczyste zakończenie klas III Gimnazjum

12.00  -  uroczystość wręczenia nagród uczniom na sali gimnastycznej z udziałem  Wychowawców, Nauczycieli  i  Dyrekcji Szkoły;
13.30  -  spotkania z Wychowawcami w salach lekcyjnych; wręczenie świadectw.

Dyrekcja ZSO 1 im. KEN informuje, że dn. 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 1730  w budynku szkoły odbędzie się zebranie rodziców dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej nr 9.

Dyrektor ZSO 1 im. KEN
mgr M. Gładysz

Uczniów VI klas przyjętych w roku szkolnym 2017/2018 do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 9 prosimy o dostarczenie oryginałów świadectw oraz kopii aktu urodzenia i dwóch zdjęć legitymacyjnych w terminie do 29 czerwca 2017r.

Odpłatność za obiady za czerwiec maj będzie przyjmowana w okienku kasowym w dniach 29.05 – 31.05.17 r.
w godz. 8:00 - 14:30
Koszt obiadów dla uczniów wynosi 49,00 zł (3,50 zł/obiad.)
Proszę przygotować wyliczone pieniądze.