Sukcesy
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

12 grudnia 2017 r. w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się Gala Finałowa Konkursu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Narodowego Banku Polskiego. W konkursie wzięło udział 27 zespołów z całego województwa, a nasza drużyna zakwalifikowała się do finałowej „szóstki”. Drużyna reprezentująca naszą szkołę (Bartłomiej Gibuła, Konrad Przewłoka, Adam Zagrajek – wszyscy klasa 3LA) zajęła drugie miejsce. AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA, to konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na opracowanie najlepszego biznesplanu. Celem Akademii jest kształtowanie i zwiększanie postaw przedsiębiorczych poprzez wzrost świadomości w zakresie wpływu ekonomii na prowadzenie działalności gospodarczej, wspieranie kreatywnych pomysłów oraz pomoc przy doborze narzędzi ekonomicznych przy ich realizacji. Kapituła Konkursu oceniała koncept biznesowy, innowacyjność, realne szanse realizacji i powodzenia projektu, analizę rynku, konkurencyjność i założenia finansowe. Ocenie podlegała również jakość prezentacji multimedialnej, autoprezentacja członków zespołów, umiejętność szybkiego reagowania podczas odpowiadania na pytania Kapituły Konkursu, pasja i zaangażowanie w przekazywaniu treści biznesplanu oraz podział ról i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Opiekunem merytorycznym zespołu był p. Mariusz Przybyś.

 

Mariusz Przybyś