Sukcesy
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

11 grudnia 2017r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ośmioro uczniów z naszej szkoły otrzymało stypendium od Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” współfinansowanego przez Unię Europejską. Program ten skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy, a jego łączna kwota wynosi 4000 złotych. Środki finansowe umożliwią stypendystom doskonalenie już posiadanych przez nich uzdolnień i umiejętności oraz zmobilizują ich do dalszej samorealizacji i staną się zachętą to osiągania kolejnych sukcesów. Wśród nagrodzonych znaleźli się następujący uczniowie z naszej szkoły: Adrian Szarek (3LC), Dagmara Muciek (1LC), Wioletta Kostka (1LE), Kamil Górecki (1LA), Julia Abramowicz (1LC), Sebastian Bartuzi (1LA), Wojciech Zarzecki (3GE), Antoni Domagała (3GE). Serdecznie gratulujemy!