Sukcesy
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Dnia 11 stycznia 2019r. odbyła się część pisemna etapu wojewódzkiego  43 Olimpiady Języka Angielskiego. Jakub Baryłka, kl. 3LA oraz Jakub Pałgan, kl. 3LB z sukcesem zakwalifikowali się po egzaminie pisemnym do drugiej, ustnej części etapu wojewódzkiego. Tym samym znaleźli się w gronie 34 najlepszych reprezentantów szkół województwa lubelskiego.  
25 stycznia 2019r. obydwaj licealiści wzięli udział w egzaminie ustnym przeprowadzonym w Instytucie Anglistyki  na  Wydziale Humanistycznym  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Fakt zakwalifikowania się do 2 części etapu wojewódzkiego jest kolejnym wielkim sukcesem uczniów "Dziewiątki" na polu języków obcych. Konkurs wymaga znajomości kultury, polityki i literatury krajów anglojęzycznych, lecz przede wszystkim oceniana jest znajomość języka i biegłość leksykalna, gramatyczna i fonetyczna.
Aktualnie oczekujemy na ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego. Trzymamy kciuki i mamy wielką nadzieję, że następnym wyzwaniem będzie etap ogólnopolski.
Jakub Baryłka, kl. 3LA - opiekun p. Sylwia Wójtowicz
Jakub Pałgan, kl. 3LB  - opiekun p. Ewa Lipowska-Szymańska