Sukcesy
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

II LO im. KEN zajęło 254. miejsce w Polsce i 13. na Lubelszczyźnie w  XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” uwzględniającym najlepsze szkoły w kraju. Ta niezmiennie wysoka pozycja szkoły daje jej prestiżowy tytuł "Srebrnej Szkoły". W ostatnich latach "Dziewiątka" jest klasyfikowana coraz wyżej w rankingu ogólnopolskim.
Znakomite miejsce szkoła zawdzięcza wysokim wynikom matury w 2019 roku, dzięki którym ponad 80% naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych, z czego aż 94% to studenci najlepszych państwowych uczelni w kraju. Wszyscy studiujący absolwenci kontynuują naukę w systemie dziennym.
Ten świetny wynik zawdzięczamy zdolnościom i ambicji naszych uczniów, zaangażowaniu i pasji, z jaką uczą nasi pedagodzy, nieocenionemu wsparciu rodziców oraz lokalnych władz samorządowych  i oświatowych, dbających o zapewnienie dobrych warunków pracy w naszej szkole. Bardzo cieszą nas wysokie miejsca w rankingach, bo są one ukoronowaniem codziennej, żmudnej pracy, ale warto podkreślić, że nadrzędnym celem działań szkoły nie jest zdobywanie najwyższych lokat w rankingach, a  wszechstronny rozwój ucznia i jego satysfakcja z osiąganych sukcesów.
Ranking bada jakość szkolnictwa ponadgimnazjalnego według ściśle określonych zasad. Przy ocenie szkół brane były pod uwagę: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i przedmiotów dodatkowych (45%). Swoją wysoką lokatę puławski KEN zawdzięcza wysokim wynikom matury zarówno z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym, jak i z przedmiotów dodatkowych, które uczniowie zdają na poziomie rozszerzonym.