Sukcesy
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

29 listopada w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu Prezesa Sądu Okręgowego  „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. Rozstrzygnięty został konkurs literacki „Czy mogę zostać mediatorem rówieśniczym? - Moje prawo do mediacji”, w którym I miejsce zdobyła Paulina Cieloch (II LA). Jej praca pt. „Mediacje rówieśnicze nowym początkiem” została odczytana w audycji Radia Lublin. 

W dniu 17 listopada w Opolu na Górnym Śląsku odbyła się ogólnopolska gala, na której podsumowano Europejskie Dni Dziedzictwa – największy w Europie projekt o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Tegoroczna 25. edycja odbywała się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” i zgromadziła ćwierć miliona uczestników podczas 1200 wydarzeń w całej Polsce.
Warto przypomnieć, że nasza szkoła już kolejny raz włącza się w tę jakże pouczającą akcję, organizując każdego roku we wrześniu szereg imprez promujących dziedzictwo naszej kultury.

17 listopada 2017 r. 5-osobowa delegacja z klasy II LC wzięła udział w Miejskim Konkursie Ekologicznym zorganizowanym przez Urząd Miasta we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Przeszłość – Przyszłości”. Finał konkursu odbył się w Parku Naukowo-Technologicznym. Zespół w składzie: Olga Sikora, Julia Netczuk, Julia Cholewa, Julia Białota oraz Michał Kopciał zajął  II miejsce w kategorii szkół średnich. Konkurs miał na celu propagowanie działań służących zachowaniu czystego środowiska.

W piątek 17 listopada 2017 roku grupa uczennic klas trzecich gimnazjum (Julia Brodowska, Julia Ogonowska i Marta Szczuchniak z 3GD oraz Zuzanna Grabowska i Gabriela Wasiłek z 3GA) pod opieką pani Agnieszki Szczerbetki udała się do Parku Naukowo- Technologicznego w Puławach, by wziąć udział w finale Kampanii Ekologicznej realizowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość - Przyszłości” we współpracy z Urzędem Miasta Puławy. Kampania została podzielona na dwa etapy, pierwszy z nich obejmował wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej działań ekologicznych podejmowanych przez naszą szkołę.

16 listopada w ZS Nr 1 w Puławach odbył się VII Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy „Nikotynie NIE”. Celem konkursu było propagowanie treści antytytoniowych oraz  pozyskanie nowych, ciekawych projektów i wykorzystanie ich w działaniach informacyjno - edukacyjnych. Z przyjemnością i dumą informuję, iż młodzież naszej szkoły w konkursie tym udział brała i wiele nagród zyskała.

10 listopada w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie Lubelskiego Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2016/2017.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najlepszych dziesięciu szkół z województwa lubelskiego w kategorii Szkoły Podstawowe - "Igrzyska Młodzieży Szkolnej", Szkoły Gimnazjalne - "Gimnazjada Młodzieży Szkolnej" i Szkoły Ponadgimnazjalne - "Licealiada".

W dniu 11.10.2017 r. odbył się wielki  finał „Bitwy o Puławy". Uczestnicy konkursu po zmaganiach w sobotniej grze miejskiej, która polegała na rozwiązywaniu zagadek związanych z ważnymi miejscami Puław, w czwartek w tzw. „Szpulkach” rozwiązywali test wiedzy dotyczący historii naszego miasta. Bezkonkurencyjną okazał się grupa z naszego gimnazjum z klasy 3GE  w składzie: ANTONII DOMAGAŁA, WOJTEK ZARZECKI, MATEUSZ GAŁĄZKA I FRANCISZEK GNIOT.  Gratulujemy wiedzy, sprawności fizycznej, która była niezbędna w sobotnich zmaganiach  i życzymy dalszych sukcesów historycznych.