Wycieczki
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W poniedziałek, 5 października klasa II LEg razem z wychowawczynią  panią Lidią Sołtys i panem Łukaszem Krzemińskim wybrała się na integracyjny spacer po Puławach. Spod budynku szkoły grupa przeszła pod pałac Czartoryskich, gdzie mieliśmy szansę wykazać się swoją wiedzą historyczną. Wystąpiliśmy bowiem w roli przewodników opowiadających dzieje puławskich zabytków. Wyznaczone wcześniej osoby przygotowały krótką charakterystykę siedziby Czartoryskich, Pałacu Marynki, Świątyni Sybilli, Domu Gotyckiego, Domku Chińskiego, rozległego ogrodu, a także cmentarza włostowickiego. Zapoznaliśmy się nie tylko z historią wielkich rodów szlacheckich, ale także zwykłych ludzi, w tym mniejszości społecznych zamieszkujących miasto od XVIII wieku. Po drodze do poszczególnych punktów spaceru podziwialiśmy urokliwą aranżację parku. Swoją wycieczkę zakończyliśmy w pizzerii „Da Grasso”, gdzie zjedliśmy smaczny posiłek w przyjemnej atmosferze, wymieniając się wrażeniami ze zwiedzania.
Doświadczenie takie pozwoliło nam nie tylko na poprawienie swoich umiejętności wypowiadania się, ale także zwróciło naszą uwagę na ogromny potencjał historyczny miasta. Mogliśmy dowiedzieć się więcej o Puławach, a ponadto spędziliśmy czas w miłym towarzystwie.

Ola Murat
klasa II LEg