Wycieczki
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W poniedziałek 25 września klasa 1LA pod opieką Pani Agnieszki Wójcickiej oraz Pana Adama Skowyry wybrała się do Lublina na spotkanie historyczne poświęcone walce Polaków z Sowietami po II wojnie światowej, zorganizowane z okazji z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Środowiska Borowicza - Sybiraków. Odbyło się ono w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Jego celem było obudzenie w młodych ludziach świadomości o tym, co działo się na ziemiach, na których mieszkają. Na początku mieliśmy zaszczyt wysłuchać Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Jarosława Szarka, który powitał nas i zaprosił do wysłuchania przygotowanych wykładów. Następnie obejrzeliśmy przygotowaną przez Panią Magdalenę Śladecką etiudę filmową pt."Inny Świat". Potem wysłuchaliśmy wzruszających opowieści na temat represji komunistycznych na ziemiach "Polski Lubelskiej" oraz terroru, który tam panował. Następnie ksiądz Józef Kruk, żołnierz Armii Krajowej, przedstawił wspomnienia z czasów katorgi w obozie w Borowiczach. Były to niezwykłe historie, których można było słuchać godzinami. Niestety, po wystąpieniu Pana Marcina Krzysztofika oraz reportażu fabularyzowanym na temat chorążego Antoniego Dołęgi, jednego z żołnierzy wyklętych, nasze spotkanie dobiegło końca. Ostatnią atrakcją był Quiz historyczny, w którym udział mógł wziąć każdy uczestnik spotkania, za pośrednictwem aplikacji Kahoot.
Myślę, że wszyscy na długo zapamiętamy to spotkanie i będziemy bardziej świadomi historii, jaka działa się na naszych ziemiach.