Wycieczki
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

24 listopada 2017 r. klasa II LC wybrała się do Państwowego Instytutu Weterynarii , aby uczestniczyć w  wykładach  oraz zgłębić swoją wiedzę w dziedzinach, jakimi zajmuje się owa placówka naukowo-badawcza. Spotkanie otworzył wykład inauguracyjny  poprowadzony przez dr.hab. prof. nadzw. Mirosława Polaka, który przybliżył nam historię placówki oraz  rolę, jaką odgrywa puławski instytut nie tylko w Polsce, ale  również w skali światowej.
Kolejna część ,,Open Day”  polegała na zwiedzaniu laboratoriów PIW-etu. Jako ,,biochemicy” mieliśmy jedyną w swoim rodzaju okazję, aby odwiedzić pracownię badań wirusologicznych, grypy ptaków, badań bakteriologicznych, higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, farmakologii, toksykologii, analiz ,,omicznych”, metod dekontaminacji laboratoriów oraz utylizacji odpadów weterynaryjnych, a także inne miejsca, które nie są dostępne dla osób „z zewnątrz”. W mniejszych grupach uczestniczyliśmy w zajęciach  laboratoryjnych i dowiedzieliśmy się, na czym polegają przeprowadzane tam badania. Nasz pobyt w instytucie zakończył się poczęstunkiem. Otrzymaliśmy także drobne upominki.
Na pewno długo będziemy wspominać tę wycieczkę, która z pewnością będzie pomocna przy wyborze w przyszłości ścieżek dalszej kariery.

Julia Netczuk klasa 2LC