Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

1. września uczniowie naszej szkoły powitali nowy rok szkolny. W uroczystości rozpoczęcia roku wzięli udział pierwszoklasiści - nowo przyjęci uczniowie liceum i gimnazjum. Naukę w szkole rozpoczęło w tym roku 173 uczniów w siedmiu klasach gimnazjum i 158 w pięciu klasach liceum, co dowodzi jej popularności wśród puławskiej młodzieży.
W nowym roku szkolnym naszym nowym Uczniom życzymy, żeby znaleźli tu oddanych przyjaciół oraz życzliwych nauczycieli, a wybrana przez nich szkoła przyczyniła się do rozwijania zainteresowań i umożliwiła realizowanie pasji. Słowem, żeby znaleźli tu swój drugi dom. Rodzicom zaś dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli szkołę, powierzając nam swoje dzieci.

Dyrekcja