Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Dnia 24. września w Urzędzie Miasta Puławy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie” odbyła się debata dotycząca dopalaczy. Wzięli w niej udział uczniowie puławskich szkół. Naszą szkołę reprezentowało 16 uczniów z gimnazjum i liceum. Spotkanie było zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Puławach. Debacie przewodniczył pan Leszek Iwaniak- specjalista terapii uzależnień i pracownik MONAR-u. W trakcie spotkania zgłaszaliśmy projekty, które można zrealizować, aby przestrzec młodych ludzi przed zażywaniem dopalaczy i zachęcić do prowadzenia zdrowego stylu życia. Znalazły się tam następujące propozycje:
1. Prowadzenie profilaktyki edukacyjnej przez portale społecznościowe oraz media.
2. Organizacja spotkań dla uczniów już od czwartej klasy podstawówki, rodziców, a także nauczycieli.
3. Promowanie zdrowego stylu życia – udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijanie swoich pasji.
4. Realizacja kampanii edukacyjnych o dobrej jakości przekazu, przygotowanych zwłaszcza przez osoby młode.
5. Realizacja programów, które mają na celu budowanie poczucia własnej wartości i rozwijanie umiejętności odmawiania.
Debata, w której uczestniczyli uczniowie, była kolejną z inicjatyw, które są podejmowane w naszym mieście i kraju w ramach paktu przeciwko dopalaczom. Podobna debata odbyła się 23.września z udziałem władz miasta, przedstawicieli policji, szkół, instytucji pomocowych oraz mieszkańców. Nasza szkoła bierze udział również w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia. Uczniowie przygotowują również komiksy w ramach konkursu MEN „WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!”, w których chcą pokazać, że dopalacze to już historia.
Informacje o kampanii i dopalaczach można znaleźć na stronach:
https://msw.gov.pl/pl/dopalacze-kradna-zycie
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13512,Dopalacze-Gdzie-szukac-pomocy-Najwazniejsze-numery-telefonow.html
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13651,Ruszyl-konkurs-Przytomni.html
http://www.dopalaczeinfo.pl/

Aleksandra Figura IILC