Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W pierwszych dniach listopada klasy 1-3 ze szkoły podstawowej przystąpiły do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Akcja jest objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i będzie trwać do końca roku szkolnego 2019/2020. Jej głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy, a także zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. W czasie akcji zostaną poruszone zagadnienia związane z bezpieczeństwem  ( w szkole, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku), ekologią, historią, sportem, promocją zdrowego stylu życia czy astronomią.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie nie tylko pogłębi wiedzę naszych uczniów, ale także poprzez wspólne rozmowy wzmocni więź miedzy rodzicami a dziećmi.