Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

4 listopada grupa pasjonatów z naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich. Odbyły się one w ramach projektu Zabytkomania 2019 realizowanego we współpracy z panią Katarzyną Szczuką-Niezabitowską oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Owocem warsztatów jest film zrealizowany przez naszą zdolną młodzież.

https://www.youtube.com/watch?v=0mi_uX5Pb7A

Natomiast młodzież z naszego liceum z klasy 1E o profilu humanistycznym sprawdziła w ulicznej sondzie, w której zapytali, ile puławianie wiedzą o Puławach? Uczniowie najpierw uczestniczyli w warsztatach „Moje dziedzictwo”, które poprowadził pan Sebastian Rakowski z Biura Programu „Niepodległa” we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Młodzież podzielona została na kilkuosobowe grupy i ruszyła w miasto. Zapytano łącznie 40 osób w wieku od 12 do 70 lat.
W sondzie ulicznej pytano:
- Skąd wzięła się nazwa Puławy?
- Czy zna Pan/Pani jakąś legendę związaną z Puławami?
- Jeżeli musiałby/aby Pan/Pani pokazać turyście jedną budowlę czy miejsce w Puławach, co by to było?
- Czy jest Pan/Pani w stanie wymienić jakie mniejszości narodowe /etniczne/wyznaniowe są lub były w Puławach?
- Czy potrafi Pan/Pani wskazać jakieś romantyczne miejsce w Puławach?
Okazało się, że puławianie wykazują się zarówno wiedzą na temat swojego miasta, jak i nawiązują do wątku romantycznego. Zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta nazwę Puławy wiąże z legendą o rycerzu, który przełamał ławę na dwie części. Pojawiła się również dawna nazwa „Nowa Aleksandria”. Wiele osób wspomina ród Czartoryskich i księżną Izabelę. Jako najbardziej charakterystyczne i warte pokazania, a zarazem romantyczne miejsce, puławianie wskazują Park Czartoryskich. Bądźmy dumni z naszych zabytków i dbajmy o lokalne tradycje.