Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Konkursu „ „Zaczytana szkoła”, jednym z zadań konkursowych było przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego  na najciekawszą i najładniej wykonaną pracę plastyczną promującą czytelnictwo w naszej szkole.

W czwartek 14 listopada 2019 r. wolontariusze z naszej szkoły wraz z p. Joanną Droździel i p. Moniką Łagowską- Gaweł udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach. Celem tego wyjścia była integracja z podopiecznymi  ośrodka. Podczas zajęć w różnych pracowniach: stolarskiej, rękodzieła, plastycznej, kulinarnej, wspólnie z innymi uczestnikami warsztatów, przygotowaliśmy pyszne kanapki, wypalaliśmy i ozdabialiśmy sowy, malowaliśmy anioły, szyliśmy pudełka na biżuterię.

W pierwszych dniach listopada klasy 1-3 ze szkoły podstawowej przystąpiły do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Akcja jest objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i będzie trwać do końca roku szkolnego 2019/2020. Jej głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy, a także zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. 

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Konkursu „Zaczytana szkoła”, jednym z zadań konkursowych było przeprowadzenie szkolnego konkursu między klasowego  ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.
Konkurs  ten został przeprowadzony w klasach ósmych szkoły podstawowej.  Wzięło w nim udział 56 uczniów .

W piątek 8 listopada 2019 r. społeczność naszej szkoły celebrowała Narodowe Święto Niepodległości. Najpierw uczniowie uczęszczający do klas 1-3 szkoły podstawowej zgromadzili się na uroczystym apelu, aby wysłuchać recytacji wierszy patriotycznych. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli recytatorzy z klas pierwszych i drugich. Uroczystość dla najmłodszych zakończyło odśpiewanie 2 zwrotek hymnu narodowego.

18 października 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie robocze zespołu nauczycieli naszej placówki z przedstawicielami strony francuskiej - nauczycielami szkoły Institut La Salle Deforest de Lewarde – Douai. W wyniku rozmów ustalono warunki współpracy polegające na wymianie młodzieży licealnej i realizacji projektu w obszarze: edukacja, sport i dziedzictwo narodowe.

Już od lat tradycją naszej szkoły jest udział w akcji „bohater-on”. Jest to kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludzi, którzy odegrali istotną rolę w historii Polski  XX wieku. Z tej okazji w ostatni wtorek 22 października wszyscy uczniowie KEN-u napisali kartki pocztowe, które zostaną wysłane do powstańców.