Wydarzenia
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

12 października w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas pierwszych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4. Imprezę rozpoczęły dyrektor szkoły pani Marta Gładysz oraz wicedyrektor- pani Dorota Włodarczyk. W tym roku za przygotowanie otrzęsin odpowiadała klasa 2gb. Po miłym przywitaniu uczniowie klas pierwszych rozpoczęli od ślubowania. Przysięgli naukę, porządne wykonywanie swoich obowiązków oraz posłuszeństwo starszym kolegom.

Wybór kierunku studiów, uczelni, miejsca, w którym będziemy żyć przez okres studiów to bardzo trudne zadanie, które czeka maturzystów. Warto więc zrobić pierwsze kroki związane z wyborem kierunku kariery jeszcze w szkole średniej. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej stresu doznasz, będąc absolwentem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizujemy spotkania, które mogą pomóc podjąć życiowe decyzje.

„Masz prawo do mediacji” – pod takim hasłem będzie przebiegał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji w dniu 15 października oraz Tydzień Mediacji, który rozpocznie się 12 października, a zakończy 17.
Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony 15 października 2015 roku to międzynarodowe święto służące popularyzacji oraz upowszechnianiu wiedzy wśród społeczeństwa związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów

Dnia 24. września w Urzędzie Miasta Puławy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie” odbyła się debata dotycząca dopalaczy. Wzięli w niej udział uczniowie puławskich szkół. Naszą szkołę reprezentowało 16 uczniów z gimnazjum i liceum. Spotkanie było zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Puławach. Debacie przewodniczył pan Leszek Iwaniak- specjalista terapii uzależnień i pracownik MONAR-u. W trakcie spotkania zgłaszaliśmy projekty, które można zrealizować, aby przestrzec młodych ludzi przed zażywaniem dopalaczy i zachęcić do prowadzenia zdrowego stylu życia.

W środę 23 września grupa uczniów należących do szkolnego koła wolontariatu odwiedziła Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie. Tam wspólnie z podopiecznymi powitaliśmy jesień. Najpierw odbyła się część artystyczna przygotowana przez podopiecznych i gości. Nasi wolontariusze zaśpiewali dwie piosenki przy akompaniamencie gitary. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Końcowym punktem spotkania były wspólne tańce przy znanej muzyce.

W kalendarz uroczystości naszej szkoły wpisały się na stałe obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem tegorocznej XIII edycji było "Utracone dziedzictwo”. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, a idee przedsięwzięcia najtrafniej streszcza znane przysłowie : „ cudze chwalicie swego nie znacie”. Projekt ten  przypomina również o  wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

18 września klasa 2gb wraz z wychowawcą, panem Adamem Skowyrą, uczestniczyła w projekcie „Sprzątanie Puław” organizowanym przez Stowarzyszenie „Przeszłość- Przyszłości” oraz miasto Puławy w ramach międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”.
Spośród uczniów szkoły Pani dyrektor wyznaczyła właśnie nas! Bardzo ucieszyliśmy się na myśl, że pomożemy naszemu środowisku, o którym na co dzień zapominamy.