Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 03.09.2018 r., a kończą się 21.06.2019 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I okres - od 03.09.2018 r. do 18.01.2019 r.

II okres - od 21.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

III. Terminy I okresu:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 24.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach śródrocznych i wpisania ich do dziennika - 09.01.2019 r. (środa)

Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 16.01.2019 r. (środa)

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.

V. Terminy II okresu:

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 18.04.2019r. do 23.04.2019 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych:

i. dla klas maturalnych 26.03.2019 r. (wtorek)

ii. dla klas pozostałych 21.05.2019 r. (wtorek)

Termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika:

i. klasy maturalne – 12.04.2019 r. (piątek)

ii. klasy pozostałe - 06.06.2019 r. (czwartek)

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO – 16.04.2019 r. (wtorek )

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 12.06.2019 r. (środa )

Zakończenie zajęć w klasach III LO – 26.04.2019r. (piątek) - rozdanie świadectw

Sprawdzian ośmioklasisty - 15 kwietnia 2019 r. - język polski, 16 kwietnia 2019 r. - matematyka, 17 kwietnia 2019 r. - język obcy

Egzamin gimnazjalny - 10 kwietnia 2019 r.- cześć humanistyczna; 11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno- przyrodnicza; 12 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny

Początek egzaminu maturalnego – 06 maja 2019 r. - 25 maja 2019 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 21.06.2019 r. (środa 9:30) klas III gimnazjum i VIII SP 19.06.2019 r. (środa 12:00)

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 26.08.2019 r. – 27.08.2019 r.

VI. FERIE LETNIE – trwają 24.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowywania:

12.10.2018 r.  - piątek;

02.11.2018 r. - piątek;

12.04.2019 r. – piątek (egzamin gimnazjalny z języka obcego);

29 - 30.04.2019 r. - poniedziałek, wtorek;

02.05.2019 r. - czwartek;

08.05.2019 r. - środa (egzamin maturalny z języka obcego);

21.06.2019 r. - piątek.

VIII. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

11.09.2018 r.- wtorek;

21.11.2018 r. środa;

17.01.2019 r. czwartek;

26.03.2019 r. wtorek;

21.05.2019 r. wtorek