Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 04.09.2017 r., a kończą się 22.06.2018 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I okres - od 04.09.2017 r. do 19.01.2018 r.

II okres - od 22.01.2017 r. do 22.06.2018 r.

III. Terminy I okresu:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach śródrocznych i wpisania ich do dziennika - 10.01.2018 r. (środa)

Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 17.01.2018 r. (środa)

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.

V. Terminy II okresu:

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 29.03.2018r. do 03.04.2018 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych:

i. dla klas maturalnych 27.03.2018 r. (wtorek)

ii. dla klas pozostałych 21.05.2018 r. (poniedziałek)

Termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika:

i. klasy maturalne – 16.04.2018 r. (wtorek)

ii. klasy pozostałe - 07.06.2018 r. (czwartek)

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO – 23.04.2018 r. (poniedziałek )

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 13.06.2018 r. (środa )

Zakończenie zajęć w klasach III LO – 27.04.2018r. (piątek) - rozdanie świadectw

Egzamin gimnazjalny - 18 kwietnia 2018 r.- cześć humanistyczna; 19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno- przyrodnicza; 20 kwietnia 2018 r. – język obcy nowożytny

Początek egzaminu maturalnego – 04 maja 2018 r. - 23 maja 2018 r. - część pisemna, 9 maja 2018 r. - 22 maja 2018 r. - część ustna

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 22.06.2018r. (piątek 9:30) klas III gimnazjum 21.06.2018 r. (czwartek 12:00)

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 21.08.2018 r. – 24.08.2018 r.

VI. FERIE LETNIE – trwają 23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowywania:

13.10.2017 r.  - piątek;

02.11.2017 r. - czwartek;

03.11.2017 r. - piątek;

20.04.2018 r. – piątek (egzamin gimnazjalny z języka obcego);

30.04.2018 r. - poniedziałek;

02.05.2018 r. - środa;

08.05.2018 r. - wtorek (egzamin maturalny z języka obcego);

01.06.2018 r. - piątek.

VIII. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

18.09.2017 r.- wtorek SP (kl. VII), PG i LO;

22.11.2017 r. środa SP (kl. VII), PG i LO;

18.01.2018 r. czwartek SP (kl. VII), PG i LO;

27.03.2018 r. wtorek SP (kl. VII), PG i LO;

22.05.2018 r. wtorek SP (kl. VII), PG i LO (kl. I i II)