Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02.09.2019 r., a kończą się 26.06.2020 r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I okres - od 02.09.2019 r. do 05.02.2020 r.

II okres - od 06.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

III. Terminy I okresu:

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2019 r. do 01.01.2020 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach śródrocznych i wpisania ich do dziennika - 29.01.2020 r. (środa)

Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 05.02.2020 r. (środa)

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.

V. Terminy II okresu:

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 09.04.2020r. do 14.04.2020 r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych:

i. dla klas maturalnych 24.03.2020 r. (wtorek)

ii. dla klas pozostałych 26.05.2020 r. (wtorek)

Termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika:

i. klasy maturalne – 07.04.2020 r. (wtorek - godzina 12.00)

ii. klasy pozostałe - 08.06.2020 r. (poniedziałek - godzina 12.00)

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO – 16.04.2020 r. (czwartek )

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 16.06.2020 r. (wtorek )

Zakończenie zajęć w klasach III LO – 24.04.2020r. (piątek) - rozdanie świadectw

Sprawdzian ośmioklasisty - 15 kwietnia 2020 r. - język polski, 16 kwietnia 2020 r. - matematyka, 17 kwietnia 2020 r. - język obcy

Początek egzaminu maturalnego – 04 maja 2020 r. - 20 maja 2020 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 26.06.2020 r. (piątek)

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 24.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

VI. FERIE LETNIE – trwają 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowywania:

14.10.2019 r.  - poniedziałek;

31.10.2019 r. - czwartek;

02-03.01.2020 r. -czwartek i piątek;

04-06.05.2020 r. - poniedziałek, wtorek i środa;

12.06.2020 r. - piątek;

VIII. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

11.09.2019 r.- środa;

12.12.2019 r. - czwartek;

06.02.2020 r. - czwartek;

24.03.2020 r. - wtorek;

26.05.2020 r. - wtorek.