Rada Rodziców
CIEKAWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, SPOTKANIA I IMPREZY
SUKCESY
NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI
WYKWALIFIKOWANA KADRA

Piotr Owczarzak - przewodniczący
Magdalena Stężycka - zastępca przewodniczącego
Magda Świątek - sekretarz
Sławomir Seredyn, Tomasz Miechowicz - członkowie

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na dane podane niżej:
Nr konta: 42 1020 3219 0000 9702 0009 8954
Rada Rodziców przy ZSO nr 1 im. KEN
Ul. Kaniowczyków  9
24-100 Puławy
lub w sekretariacie szkoły (pokój nr 66).

DZIĘKUJEMY