Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wojciech Kamiński uhonorowany

nagrodzony uczeń.jpg

W czwartek 17 czerwca 2021r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nagrodzono wielokrotnych laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Naszą szkołę reprezentował Wojciech Kamiński, uczeń klasy 8a, laureat konkursu polonistycznego i historycznego, który w towarzystwie dyrektor szkoły pani Marty Gładysz, odbierał gratulacje z rąk ministra edukacji pana Przemysława Czarnka, w asyście kurator oświaty pani Teresy Misiuk i wojewody lubelskiego pana Lecha Sprawki. Wśród gości na sali był obecny również pan Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani również dyrektorzy placówek i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów. Pani dyrektor Marta Gładysz odebrała listy gratulacyjne dla opiekunek merytorycznych Wojtka: pani Renaty Bany i pani Agnieszki Przeździeckiej.

W tym roku szkolnym na terenie Lubelszczyzny zorganizowano dwanaście konkursów przedmiotowych, wykraczających treścią poza podstawę programową, m.in. z języka polskiego, angielskiego, historii, fizyki, chemii, biologii, matematyki czy geografii. Łącznie w konkursach na etapie szkolnym wzięło udział ponad 19,7 tysięcy uczniów szkół podstawowych, z czego laureatami zostało 318 osób. Wśród nich elitarną grupę 28 uczniów stanowią laureaci wielokrotni.
Wojtkowi i jego opiekunkom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Powrót na początek strony