Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uczniowie siedzący na krzesełkach w sali gimnastycznej

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna...” powiedział ksiądz - poeta Jan Twardowski.
W ostatni piątek odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Niezwykłe było to zakończenie, bo naszą skromną uroczystość zaszczycili swoją obecnością pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, pan Paweł Maj - Prezydent Puław, pani Beata Kozik - Wiceprezydent Puław, pani Agnieszka Zamojska - kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych UM. Tego dnia pożegnaliśmy nie tylko kończących Szkołę Podstawową 59 uczniów klas ósmych, ale również długoletniego dyrektora naszej szkoły -  panią Martę Gładysz, która od września ustępuje z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących na 1 im. KEN. Nie żegna się na szczęście ze szkołą - będzie z nami pracowała jako nauczycielka matematyki.

Naszym uczniom udało się osiągnąć imponujące wyniki klasyfikacji rocznej. Rok szkolny zakończyli uczniowie trzynastu klas Szkoły Podstawowej i siedemnastu - Liceum. Wśród nich aż 205 uzyskało promocję z wyróżnieniem. Najlepszymi ocenami na świadectwie mogą się pochwalić uczennice Liceum: Malwina Paprota (5,69) z klasy 3LA i Klaudia Paradowska (5,62) z klasy 3LB. W Szkole Podstawowej najwyższą średnią uzyskali Kacper Czerwiński (5,58) z klasy 5B oraz Zuzanna Moskalik (5,56) - uczennica klasy 8B. Uczniowie naszej szkoły mogą też pochwalić się osiągnięciami w olimpiadach  i konkursach przedmiotowych: Małgorzata Cygan z klasy 3 LEp  została finalistką XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” ,  Maciej Blicharz, również uczeń klasy 3 LEp, zdobył tytuł finalisty XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a tegoroczny absolwent Liceum, Marek Mączka, został laureatem Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki.

Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji. Spotkamy się znowu we wrześniu.

Powrót na początek strony