Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Obchody święta patrona szkoły

uczniowie składają ślubowanie przed sztandarem szkoły

14 października ,jak co roku, obchodziliśmy święto patrona naszej szkoły - Komisji Edukacji Narodowej. Już od progu serdecznymi życzeniami i dorodnymi jabłkami witali nauczycieli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Tego dnia odbył się też apel z okazji dnia naszego patrona – Komisji Edukacji Narodowej, który prowadzili Lena Janiszek i Kamil Borucki. Przybyłych powitała pani dyrektor Marta Gładysz. Życzenia w imieniu SU złożyli Karolina Starek i Szymon Nowak.
W czasie tej uroczystości, jak każe wieloletnia tradycja KEN-u, w obecności sztandaru szkoły uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego uroczyście ślubowali rzetelnie wypełniać obowiązki uczniowskie i służyć Ojczyźnie własną pracą.
Część artystyczną apelu przygotowali uczniowie liceum pod opieką pań Renaty Bany i Kamilli Brodzik.
Gromkie brawa i serdeczne życzenia był ukoronowaniem tej szczególnej uroczystości.

Agnieszka Wójcicka

Powrót na początek strony