Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Rewelacyjne wyniki matury w Dziewiątce!!!

arkusze maturalne

Po raz kolejny możemy z ogromną radością poinformować Państwa, że zdawalność Matury 2024 w II Liceum Ogólnokształcącym wynosi 99,3%, podczas, gdy w kraju ogółem 84,1% a w liceach ogólnokształcących 88,6%.

W naszym liceum powód do świętowania ma 148 ze 149 tegorocznych absolwentów.

1 abiturientowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2024. Liczymy, że i on jeszcze w tym roku uzyska świadectwo maturalne.

Spośród pisemnych egzaminów 100% -owy wynik z matematyki pp uzyskało 12 absolwentów, a z języka angielskiego pp– 18, natomiast poziom rozszerzony – 2.
To łącznie 32 egzaminy zdane na 100%.

Średnie wyniki w szkole z j. polskiego 70%, z matematyki 81% i języka angielskiego 88% a liceach ogólnokształcących w kraju wyniosły one odpowiednio 61% (polski), 63% (matematyka), 78% (angielski).

Drodzy Absolwenci Klas Maturalnych, serdecznie Wam gratuluję uzyskanych bardzo wysokich wyników na egzaminie dojrzałości. Świadczą one o wytężonej pracy, rzetelnym wykonywaniu obowiązków i stałym pogłębianiu wiedzy. Mam nadzieję, że osiągnięte wyniki pomogą w rekrutacji na wybrane uczelnie. Jestem z Was dumna!

Drodzy Nauczyciele Naszych Absolwentów, pragnę w sposób szczególny podziękować za Państwa życzliwość i ogromne zaangażowanie w czteroletnią pracę z uczniami oraz wsparcie udzielone młodzieży, które przyczyniło się do osiągnięcia wspólnego sukcesu.
Gratuluję sukcesu także Rodzicom naszych tegorocznych maturzystów i dziękuję za pomoc młodzieży w ich edukacyjnej wędrówce.

Powrót na początek strony