Zast�pstwa w dniu 20.06.2022 - 21.06.2022
Marta G�adysz / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
1 3 3Dp - Uczniowie przychodz� p�niej   odwo�ana
       
Monika G�rska / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
1 1 1b - J�zyk angielski, 58 Martyna Domino j.angielski
2 1 1b - Edukacja wczesnoszkolna, 58 Anna Cio�ek edukacja wczesnoszkolna
4 1 1b - Edukacja wczesnoszkolna, 58 Anna Cio�ek edukacja wczesnoszkolna
5 1 1b - Edukacja wczesnoszkolna, 58 Anna Cio�ek edukacja wczesnoszkolna
6 2 2b - J�zyk angielski, 62 Martyna Domino j.angielski
       
Aneta Jaworska / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
2 3 3Ap(2) - J�zyk angielski, 15 Ewa Lipowska-Szyma�ska z��czenie grup
4 5 5b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddzia� nauczyciela)   wyj�cie
5 2 2LD(2) - J�zyk angielski, 75 �ukasz Krzemi�ski z��czenie grup
6 3 3Dp(2) - J�zyk angielski, 54 Beata Giowanoli z��czenie grup
       
Marcin Lewtak / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
4 1 1c - Wychowanie fizyczne, sg1 Martyna Domino za nieobecny oddzia�
6 5 5b(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddzia� nauczyciela)   wyj�cie
7 1 1LB(3) - Uczniowie zwolnieni do domu   do domu, gr. j�zykowa czytelnia
       
Jolanta Rze�nik / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
0 3 3Ap(2) - Fizyka rozszerzona, 72 Jacek Drozd fizyka
1 3 3Ap(2) - Fizyka rozszerzona, 72 Jacek Drozd fizyka
2 2 2LA - Fizyka , 72 Agnieszka Czarnota fizyka
       
Ma�gorzata S�omka / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
1 5 5b - Bez konsekwencji (nieobecny oddzia� nauczyciela)   wyj�cie
2 3 3Bp(1) - Informatyka rozszerzona, 68 Jacek Drozd z��czenie grup
3 2 2LB(1) - Informatyka, 68 Anna Nowak za nieobecny oddzia�
4 1 1LB(1) - Informatyka, 68 Jacek Drozd z��czenie grup
6 3 3Cpa(1) - Informatyka, 68 Jacek Drozd z��czenie grup
       
Marzena Szymczak / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
2 J�zyk niemiecki - Uczniowie przychodz� p�niej   odwo�ana
3 3 3Cpb(3) - J�zyk niemiecki, 8 Bo�ena Pionka czytelnia
6 3 3Bp - Uczniowie zwolnieni do domu   gr. j�zykowe czytelnia
7 3 3Bp(3) - Uczniowie zwolnieni do domu   do domu
8 2 2LC(3) - Uczniowie zwolnieni do domu   do domu
       
Agnieszka W�jcicka / 20.06.2022 poniedzia�ek
lekcja opis zast�pca uwagi
1 8 8a - Bez konsekwencji (nieobecny oddzia� nauczyciela)   wyj�cie
4 1 1LD - J�zyk polski, 12 Katarzyna Sa�ek za nieobecny oddzia�
5 8 8a - Bez konsekwencji (nieobecny oddzia� nauczyciela)   wyj�cie
       
Marta G�adysz / 21.06.2022 wtorek
lekcja opis zast�pca uwagi
0 3 3Dp - Uczniowie przychodz� p�niej   odwo�ana
1 3 3Dp - Uczniowie przychodz� p�niej   odwo�ana
       
Monika G�rska / 21.06.2022 wtorek
lekcja opis zast�pca uwagi
1 1 1a - J�zyk angielski, 59 Iga Maciak j.angielski
3 2 2b - J�zyk angielski, 62 Martyna Domino j.angielski na lekcj drugiej
5 1 1b - Edukacja wczesnoszkolna, 58 Anna Cio�ek edukacja wczesnoszkolna
6 1 1b - Edukacja wczesnoszkolna, 58 Anna Cio�ek edukacja wczesnoszkolna
7 1 1b - Zaj�cia kszta�tuj�ce kreatywno��, 58 Anna Cio�ek edukacja wczesnoszkolna
       
Marcin Lewtak / 21.06.2022 wtorek
lekcja opis zast�pca uwagi
1 2 2a - Wychowanie fizyczne, sg2 Iwona Stra�yc edukacja wczesnoszkolna
3 1 1LE(1) - Wychowanie fizyczne, sg1 Bo�ena Pionka czytelnia
       
Jolanta Rze�nik / 21.06.2022 wtorek
lekcja opis zast�pca uwagi
0 3 3Ap(1) - Uczniowie przychodz� p�niej   odwo�ana
1 3 3Ap(1) - Uczniowie przychodz� p�niej   odwo�ana
5 1 1LA - Fizyka , 72 Katarzyna Sa�ek matematyka
6 2 2LC - Fizyka , 72 Agnieszka Czarnota fizyka
7 2 2LB - Fizyka , 72 Agnieszka Czarnota fizyka
8 2 2LA(1) - Fizyka rozszerzona, 72 Jacek Drozd fizyka ca�y oddzia�
Przygotowano za pomoc� programu firmy VULCAN