DANE KONTAKTOWE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Kaniowczyków 32, 24-100 Puławy

tel: 81 886 40 37

fax: 81 886 48 94

e-mail: zso1@um.pulawy.pl