KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

kalendarz.jpg
 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2020 r., a kończą się 25.06.2021 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  1. okres - od 01.09.2020 r. do 22.01.2021 r.
  2. okres - od 25.01.2021 r. do 25.06.2021 r.
 3. Terminy I okresu:
  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
  2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  14.01.2021 r. (czwartek)
  3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 21.01.2021 r. (czwartek)
 4. FERIE ZIMOWE  trwają od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.
 5. Terminy II okresu:
  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.
  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
   • dla klas maturalnych 30.03.2021 r. (wtorek)
   • dla klas pozostałych 25.05.2021 r. (wtorek)
  3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
   • klasy maturalne - 15.04.2021. (czwartek- godzina 12.00)
   • klasy pozostałe - 09.06.2021 r. (środa - godzina 12.00)
  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO – 22.04.2021 r. (czwartek)
  5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 15.06.2021 r. (wtorek)
  6. Zakończenie zajęć w klasach III LO – 30.04.2021 r. - rozdanie świadectw
  7. Sprawdzian ośmioklasisty:
   • 25 maja 2021 r. – język polski,
   • 26 maja  2021- matematyka,
   • 27 maja  2021 r.- język obcy
  8. Początek egzaminu maturalnego – 04 maj 2021 r. – 20 maj 2021 r.
  9. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  25.06.2021 r. piątek
  10. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  23.08.2021 r. – 24.08.2021 r.
 6. FERIE LETNIE – trwają: 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:
  • 02.11.2020 r. – poniedziałek,
  • 04 - 05.01.2021 r. – poniedziałek, wtorek,
  • 04 - 07.05.2021 r. –wtorek - piątek,
  • 04.06.2021 piątek.
 8. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:
  • 01.09.2020 r.- poniedziałek,
  • 22.09.2020 r.- wtorek,
  • 19 listopada 2020 r. - środa,
  • 26 stycznia 2021 - wtorek,
  • 31.03.2021 - środa,
  • 25.05.2021 - wtorek.
Powrót na początek strony