Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

kalendarz.jpg
 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2022 r., a kończą się 23.06.2023 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  1. okres - od 01.09.2022 r. do 13.01.2023 r.
  2. okres - od 16.01.2023 r. do 23.06.2023 r.
 3. Terminy I okresu:
  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
  2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  04.01.2023 r. (środa)
  3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 11.01.2023 r. (środa)
 4. FERIE ZIMOWE  trwają od 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r.
 5. Terminy II okresu:
  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r.
  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
   • dla klas maturalnych 28.03.2023 r. (wtorek)
   • dla klas pozostałych 01.06.2023 r. (czwartek)
  3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
   • klasy maturalne - 14.04.2023 r. (piątek- godzina 12.00)
   • klasy pozostałe - 13.06.2023 r. (wtorek - godzina 12.00)
  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas IV LO – 20.04.2023 r. (czwartek)
  5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 14.06.2023 r. (środa)
  6. Zakończenie zajęć w klasach IV LO – 28.04.2023 r. - rozdanie świadectw
  7. Początek egzaminu maturalnego – 04 maja 2023 r. – 23 maja 2023 r.
  8. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  23.06.2023 r. piątek
  9. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  23.08.2023 r. – 28.08.2023 r.
 6. FERIE LETNIE – trwają: 23.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:
  • 31.10.2022 r. – poniedziałek,
  • 02.11.2022 r. - środa,
  • 02.05.2023 r. - wtorek,
  • 04.05.2023 r. – czwartek,
  • 05.05.2023 r. - piątek,
  • 08.05.2023 r. - poniedziałek,
  • 09.05.2023 r. – wtorek,
  • 09.06.2023 r. - piątek.
 8. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:
  • 06.09.2022 r. - wtorek,
  • 17.11.2022 r. - czwartek,
  • 12.01.2023 r. - czwartek,
  • 29.03.2023 r. - środa,
  • 01.06.2023 r. - czwartek.
Powrót na początek strony