Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

kalendarz.jpg
 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2021 r., a kończą się 24.06.2022 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  1. okres - od 01.09.2021 r. do 21.01.2022 r.
  2. okres - od 24.01.2022 r. do 24.06.2022 r.
 3. Terminy I okresu:
  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
  2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  13.01.2022 r. (czwartek)
  3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 20.01.2022 r. (czwartek)
 4. FERIE ZIMOWE  trwają od 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
 5. Terminy II okresu:
  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r.
  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
   • dla klas maturalnych 29.03.2022 r. (wtorek)
   • dla klas pozostałych 24.05.2022 r. (wtorek)
  3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
   • klasy maturalne - 14.04.2022 r. (czwartek- godzina 12.00)
   • klasy pozostałe - 08.06.2022 r. (środa - godzina 12.00)
  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas III LO – 21.04.2022 r. (czwartek)
  5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 14.06.2022 r. (wtorek)
  6. Zakończenie zajęć w klasach III LO – 29.04.2022 r. - rozdanie świadectw
  7. Sprawdzian ośmioklasisty:
   • 24 maja 2022 r. – język polski,
   • 25 maja  2022- matematyka,
   • 26 maja  2022 r.- język obcy
  8. Początek egzaminu maturalnego – 04 maja 2022 r. – 20 maja 2022 r.
  9. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  24.06.2022 r. piątek
  10. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  22.08.2022 r. – 26.08.2022 r.
 6. FERIE LETNIE – trwają: 27.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:
  • 15.10.2021 r. – piątek,
  • 12.11.2021 r. - piątek,
  • 07.01.2022 r. - piątek,
  • 02.05.2022 r. - poniedziałek,
  • 06.05.2022 r. – piątek,
  • 09.05.2022 r. - poniedziałek,
  • 26.05.2022 r. – czwartek,
  • 17.06.2022 r. - piątek.
 8. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:
  • 06.09.2021 r. - poniedziałek,
  • 07.09.2021 r. - wtorek,
  • 24.11.2021 r. - środa,
  • 25.01.2022 r. - wtorek,
  • 30.03.2022 r. - środa,
  • 24.05.2022 r. - wtorek.
Powrót na początek strony