Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

"Wakacje z książką"

Akcja trwa od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. i polega na odwiedzaniu Biblioteki i wypożyczaniu książek oraz kompletowaniu naklejek na imienną kartkę uczestnika otrzymywanych przy wypożyczeniu.

Szczegóły zabawy, regulamin i zgoda rodzica na udział dziecka w akcji znajdują się na stronie internetowej: https://www.biblioteka.pulawy.pl/wakacje-z-ksiazka/

Powrót na początek strony