Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej lekturą dwunastej odsłony Narodowego Czytania

czytający uczniowie

15 września odbyło się wydarzenie kulturalne poświęcone tegorocznej edycji Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
Prezydent RP Andrzej Duda skierował okolicznościowy list, zachęcając do wspólnej lektury.

…To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…)
Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.
Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu…

Młodzież z klasy  IILE pod opieką Agnieszki Wójcickiej  ( Maria Miazga, Maria Michalska, Michalina Kucharska, Amelia Wojnicka,  Przemysław Warchał, Kamil Kisiel) i z klasy ILE pod opieką p. Renaty Marcinko (Oliwia Chabros, Julita Łuka, Gabriela Czerska, Mikołaj Kacprzyński, Szymon Woźniakowski) przygotowała fragmenty utworu z podziałem na role, które wspaniale zaprezentowała przed zaproszonymi gośćmi.
Atmosferę utworu podkreśliła odpowiednio dobrana scenografia, muzyka przygotowana przez Bartłomieja Lipskiego z klasy 4LB i strój uczestników odtwarzający klimat tamtej epoki.
Serdecznie dziękujemy klasom ILE, IILE, IIILC za to miłe spotkanie. Razem odkryliśmy piękno i aktualność utworów. Jesteśmy przekonane, że  uniwersalne przesłanie moralne skłoni do refleksji, pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą szkolną akcję popularyzującą czytelnictwo. Dziękujemy wszystkim za przybycie, a szczególnie młodzieży, która aktywnie włączyła się w akcję Narodowego Czytania.

Biblioteka szkolna

Powrót na początek strony