Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Pamiętamy…

uczennice przy grobie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej  akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.  
W jej ramach odwiedzili oraz uprzątnęli grób proboszcza jednej z puławskich parafii, ks. Kanonika Zygmunta Adamczewskiego.
Za życia w naszym mieście otaczany był on powszechnym szacunkiem i miłością, a teraz w naszej codzienności nie zapominamy o jego osobie. Stało się już tradycją, że miejscem spoczynku księdza proboszcza od kilku lat opiekuje się nasza szkoła oraz jej uczniowie.

Powrót na początek strony