Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Święto poezji w KEN-ie

nagrodzone uczennice z liceum

4 kwietnia w naszej szkole poezja była najważniejsza, gdyż już po raz trzynasty odbywał się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej.

Honorowy patronat nad konkursem objęła dyrektor ZSO nr 1 im. KEN w Puławach, p. Agnieszka Czarnota. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki języka polskiego: p. Renatę Marcinko, p. Marzennę Sytę , p. Agnieszkę Wójcicką i p. Renatę Bany.

Wiosenne spotkania z twórczością wielkiej damy polskiej poezji stały się  tradycją w naszej szkole. Tegoroczny konkurs cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony młodzieży. W progi „dziewiątki” zawitali uczniowie z  Dęblina, Kazimierza Dolnego i  Puław.

Recytacji przysłuchiwała się komisja oceniająca w składzie: p. Aleksandra Kozak - Kotowska  - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, p. Anna Maj - wicedyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie, pasjonatka teatru, aktorka Puławskiego Teatru Amatora i p. Ryszard Stępień - animator kultury, aktor i reżyser Puławskiego Teatru Amatora.

Komisja wysłuchała 42 recytatorów: 13 ze szkół podstawowych i  29 z ponadpodstawowych prezentujących wybrane wiersze wybitnej polskiej poetki. Pierwsze miejsce wśród uczniów szkół podstawowych zajęła Alicja Nowakowska  reprezentująca POK „Dom Chemika” (opiekun merytoryczny p. Katarzyna Grudzień). Drugą nagrodę otrzymała Maria Świderska z Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym (opiekun merytoryczny p. Edyta Podrażka), zaś trzecie miejsce zajęła Zuzanna Walewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzu Dolnym (opiekun merytoryczny p. Iwona Majewska). Komisja nie przyznała wyróżnień w tej kategorii wiekowej.

Trzy pierwsze nagrody wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zdobyły uczennice naszej szkoły: pierwsze miejsce - Weronika Sierocka (opiekun merytoryczny p. Agnieszka Wójcicka), drugie - Róża Wojtaś (opiekun merytoryczny p. Renata Marcinko), trzecie ex aequo  - Jagoda Jóźwik (opiekun merytoryczny p. Renata Bany) oraz Oliwia Chabros (opiekun merytoryczny p. Renata Marcinko).  Wyróżnienia otrzymały: Amelia Szeląg z III LO w ZSO Nr 2 w Puławach (opiekun merytoryczny p. Kinga Próchniak) oraz Jagoda Wojtaś - uczennica naszej szkoły (opiekun merytoryczny p. Andrzej Osiak).

Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Miasta Puławy, Wydawnictwo Nowa Era oraz Rada Szkoły ZSO nr 1w Puławach . Dziękujemy!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na kolejne spotkanie z poezją naszej noblistki.

Powrót na początek strony