Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Występy Zespołu Wokalnego KENSINGERS

zespół w starostwie powiatowym

Zespół Wokalny KENSINGERS po raz kolejny uświetniał imprezy powiatowe i miejskie prezentując fragmenty WIECZORU FRANCUSKIEGO, którego premiera odbyła się 26 września 2023 r.
5 grudnia brał udział w obchodach  Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, podczas których w Sali Pompejańskiej budynku starostwa wolontariusze z powiatu zostali uhonorowani przez starostę puławskiego Danutę Smagę, a 14 grudnia w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich śpiewał podczas XI Gali Sportu Puławskiego, na której podsumowano wyniki współzawodnictwa szkół i klubów sportowych oraz wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych zawodników i trenerów. Podczas uroczystości wręczone zostały również „Sybille Sportowe” Stypendia Sportowe Prezydenta Miasta Puławy.

Powrót na początek strony