Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

poczet sztandarowy i uczniowie klas pierwszych

W czwartek, 13 października odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków w poczet uczniów naszej szkoły. Odświętną atmosferę widać było już od rana, gdyż wszyscy przyszli ubrani w stroje galowe. Tuż przed spotkaniem w sali gimnastycznej drugoklasiści odwiedzili swych młodszych kolegów i koleżanki, by zaśpiewać im piosenkę i poczęstować słodkościami. Część artystyczną rozpoczęli trzecioklasiści, którzy przygotowali kilka dobrych rad oraz zagadki sprawdzające wiedzę. Pierwszoklasiści uświetnili uroczystość śpiewem piosenek i piękną recytacją. Najważniejszym momentem było oczywiście złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz dokonane przez panią dyrektor pasowanie symbolicznym ołówkiem. Najmłodsi uczniowie szkoły z dumą i radością, a także pamiątkowymi dyplomami oraz podarunkami wracali do swoich klasopracowni na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

Powrót na początek strony