Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

41 rocznica stanu wojennego

Generał Wojciech Jaruzelski

Dzisiejszego dnia obchodzimy 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej.

Z tej okazji klasy 5a, 5b i 6a szkoły podstawowej uczestniczyły w lekcji prowadzonej przez uczennice z klasy 4LA, Dorotę i Malwinę.
W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się, jak żyło się w czasach PRL-u. Ze szczególnym za-interesowaniem słuchały historii o Peweksie, produktach na kartki oraz "Psalmu stoją-cych w kolejce" Krystyny Prońko.
Dowiedziały się, także dlaczego wprowadzono bezmięsny poniedziałek i które papiery były naprawdę wartościowe. Po tym "lekkim" wprowadzeniu poznały przyczyny strajków, powstania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ". Nauczyły się, dlaczego wyprowadzono stan wojenny, jaki był jego przebieg i konsekwencje.

W tym zimowym czasie, pełnym przygotowań do zbliżających się świąt Bożego Narodze-nia, nie zapominajmy o historii, która pisała się już ponad 40 lat temu. O wydarzeniach i bohaterach, którzy doprowadzili do tego, że władza komunistyczna w Polsce przestała definitywnie istnieć.

Powrót na początek strony