Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Hej kolęda, kolęda!

uczniowie

Tradycyjnie w świąteczną atmosferę wprowadziły nas Jasełka wystawione przez uczniów klasy 7a, którzy przygotowali je pod opieką Pani Agnieszki Przeździeckiej. Siódmoklasistów wspierały muzyką i śpiewem Oliwka i Julka, uczennice klasy ILE.
Przedstawienie spodobało się publiczności, która żywo reagowała na wystawiane treści, momentami wręcz uczestnicząc w nim bezpośrednio.
W ten sposób na chwilę „przenieśliśmy” się w czasy narodzenia Pana Jezusa.

Powrót na początek strony