Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Sukces Oli Lutkiewicz

nagrodzona uczennica.JPG

Konkurs pt. „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” został rozstrzygnięty. W gronie wyróżnionych w kategorii literackiej znalazła się uczennica naszej szkoły - Aleksandra Lutkiewicz z klasy 8b. Opiekunem merytorycznym Oli była pani Renata Bany. Konkurs zorganizowany w kategoriach literackiej i plastycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych cieszył się dużym zainteresowaniem, do komisji konkursowej wpłynęło aż 860 prac z terenu województwa lubelskiego. Warto podkreślić, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie uczniów Ola była jedyną puławianką.
Konkurs został zorganizowany w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez panią Beatę Mazurek, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz panią Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty pod honorowym patronatem pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego.
Oli serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Powrót na początek strony