Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zakończenie roku

Zdjęcie przedstawiające uczennicę i ucznia stojących przed mikrofonem

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna...” powiedział ksiądz - poeta Jan Twardowski.
W ostatni piątek uroczyście, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Absolwenci klas trzecich i ósmych Szkoły Podstawowej spotkali się z wychowawcami i dyrekcją podczas uroczystości wręczenia świadectw i wyróżnień na sali gimnastycznej. Był to czas pełen wzruszeń z powodu rozstania z klasami i wychowawcami oraz wejścia w nowy etap kształcenia.
Niezwykły był to rok, niepodobny do innych, najeżony trudami zdalnej pracy. Pomimo trudnych warunków naszym uczniom udało się osiągnąć imponujące wyniki klasyfikacji rocznej. Rok szkolny zakończyło 902 uczniów dwunastu klas Szkoły Podstawowej i osiemnastu - Liceum. Wśród nich aż 343 uzyskało promocję z wyróżnieniem. Średnia ocen uczniów LO wyniosła 4,48, a SP - 4,68. Najlepszymi ocenami na świadectwie spośród uczniów trzyletniego liceum mogą się pochwalić Aleksandra Zagożdżon (średnia 5,78) oraz Marek Mączka i Julia Nogowska (5,67) z klasy 2LA, a czteroletniego -  Anna Konieczna kl. 1LA, która również uzyskała średnią ocen 5,67. W Szkole Podstawowej najwyższą średnią uzyskali uczniowie klasy 8A Wojciech Kamiński (5,71) oraz Róża Wojtaś (5,64). Uczniowie naszej szkoły mogą też pochwalić się osiągnięciami w olimpiadach  i konkursach przedmiotowych: uczeń klasy 8A Wojciech Kamiński jest laureatem konkursów przedmiotowych z języka polskiego i historii organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, Michał Szczawiński 8A i Eryk Piotrowski 4A zdobyli tytuły laureata XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  im. majora Marka Gajewskiego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy". Spośród uczniów LO tytuł finalisty XIX Olimpiady Znajomości Afryki 2020/2021 (Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu i misji) zdobyła uczennica kl. 2LD Natalia Sułek.
Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji. Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu w murach szkoły.  

Powrót na początek strony