Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Akcja „Żonkil” w naszej szkole

uczniowie klasy 2LC podczas akcji Żonklil 2024

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego  dnia uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję społeczno- edukacyjną „Żonkil”, organizowaną przez Muzeum Polin  w Warszawie. Akcji od początku przyświeca hasło „Łączy nas pamięć”, dlatego  wspominamy to wydarzenie, podkreślamy jego wartość i w ten sposób oddajemy hołd poległym. W tym roku liderem akcji w naszej szkole byli uczniowie klasy 2LC. W ramach podjętych działań przeprowadzili lekcje tematyczne o powstaniu w getcie warszawskim, które przygotowała  dla młodszych kolegów i koleżanek Wiktoria z 2LC. Przygotowali  gazetkę informacyjną i  żonkile, które były rozdawane 19 kwietnia nauczycielom i uczniom naszej szkoły, a także mieszkańcom Puław, aby upamiętniały ważną, choć czasem zapomnianą, rocznicę wybuchu powstania.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie akcji, ze szczególnym wskazaniem na uczniów klasy 2LC. Taka postawa kształtuje naszą wspólnotę i solidarność z przeszłością.

Powrót na początek strony